2024/06/22 
 
 

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Largetst hay exporter, LA port hay pressing, krone hay, LA trans loading hay

Bộ phận ACX Wilmington

Tây Nam Thái Bình Dương (PSW)

Terry Hansen

Terry Hansen, Business Unit Manager

Aya Kitamura

Aya Kitamura, Business Unit Leader

Nằm ngay bên ngoài Cảng Los Angeles, Bộ phận ACX Wilmington là cơ sở xử lý cỏ khô đầu tiên, ban đầu, và sinh lợi nhuận nhất trên Đường Hành Lang Container Trọng Lượng Nặng của Pacific Coast Highway.

Sản phẩm bao gồm cỏ khô alfalfa, Sudangrass, và các loại sản phẩm cỏ khô và rơm khác ở mọi tiêu chuẩn và các loại cao cấp.

Gói dịch vụ bao gồm kiện hàng đóng cuộn MACX 450kg có tải trọng đến 22,5-26 MT tùy theo sản phẩm và cảng đến.

Wilmington lấy sản phẩm cỏ khô từ Phía Nam California, Arizona, Utah, Nevada, Idaho, New Mexico, Colorado, và Wyoming rồi giao cho Bộ phận ACX Wilmington để xử lý ngay lập tức qua Cảng Los Angeles và Long Beach.

Liên hệ ACX Wilmington

Al Dahra ACX Global, Inc.
920 E. Pacific Coast Highway
Wilmington, CA, 90744
Điện thoại: +1 310 241 6229
Fax: +1 310 241 6234
Email

Bản đồ Bộ phận Wilmington


Xem bản đồ lớn hơn